top of page
vondelkerk-exterieur.jpg

Stichting HearAndNow

De Stichting HearAndNow is opgericht op 4 oktober 2023.

RSIN:  865701088

KVK nummer: 91576636

Artistiek directeur: Emma Roijackers

Bestuur:

Paul Op de Coul, voorzitter

Rob van Sigtenhorst, penningmeester

Floor Lauwaars, secretaris

Beloningsbeleid: 

De leden van het bestuur voeren hun taak voor de stichting onbezoldigd uit.

Activiteiten:

De Stichting HearAndNow is opgericht op 4 oktober 2023 en zal haar eerste activiteiten in hetzelfde kalenderjaar verrichten. Na afloop van deze activiteiten doet de stichting hierover verslag. 

Beleidsplan:

Het doel van Stichting HearAndNow is om hedendaagse muziek toegankelijk te maken voor een groter publiek. Hiervoor heeft de stichting samen met artistiek directeur Emma Roijackers, het HearAndNow Kamermuziekfestival opgezet waarbij jonge, internationale musici het publiek op creatieve en interessante wijze enthousiasmeren voor hedendaagse muziek.

We maken vernieuwende concertprogramma’s  met veel afwisseling tussen oude en nieuw muziek waarin hedendaagse stukken door deze afwisseling verfrissend klinken.

Wij vinden het noodzakelijk dat muziek van nu ondersteund wordt en dat  we hedendaagse componisten motiveren te blijven schrijven.  

De visie van de stichting is om het HearAndNow kamermuziekfestival jaarlijks te laten plaatsvinden zodat er ieder jaar nieuwe hedendaagse stukken geprogrammeerd kunnen worden en verschillende jonge, talentvolle musici een podium krijgen.

Contact

Mocht u contact op willen nemen met de stichting dan kunt u mailen naar: hearnandnowconcerts@gmail.com

bottom of page